Açık Erişimli Veritabanları

Sayın kullanıcılar Açık Erişimli Veritabanlarında yer almasını istediğiniz. Açık erişimli veritabanlarını kutuphane@ksbu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

Açık Erişimli Veritabanları

Sıra No

Veritabanı Adı

İçerik

1

ACS Free Search

American Chemical Society yayınlarının bibliyografik künyelerini veren bir veri tabanıdır.

2

AIDSLINE – NLM

AIDS ile ilgili araştırmalar, klinik bilgiler ve saılık politikaları ile ilgili kaynakları veren bibliyografik bir veri tabanıdır.

3

BioMed Central (Açık Erişim)

Açık erişim yayıncılığının öncüsü olan BMC, BMC Biyoloji ve BMC Tıbbı, Malaria Journal ve Microbiome gibi uzman dergiler ve BMC serileri gibi geniş ilgi alanlarını içeren yüksek kaliteli hakemli dergilere ev  sahipliği yapmaktadır.

4

ChemID – NLM

Biyotıp konusuyla ilgili 339.000 kimyasal bileşiği kapsayan bir e-sözlüktür.

5

ChemSpider (Açık Erişim)

ChemSpider, 63 milyondan fazla yapıya, özelliğe ve ilgili bilgiye hızlı erişim sağlayan ücretsiz bir kimyasal yapı veritabanıdır. ChemSpider, ~ 280 veri kaynağından gelen bileşikleri entegre ederek ve birleştirerek araştırmacıların, tek bir çevrimiçi aramadan, serbestçe erişilebilen kimyasal verilerin en kapsamlı görünümünü keşfetmelerini sağlar.

6

Digital Dissertations – UMI

Dissertation Abstracts International içindeki tezleri bibliyografik künyelerini ve ilk 24 sayfasını tam metin olarak veren bir veri tabanıdır. Son iki yıllık tezleri içermektedir.

7

DrugBank Veritabanı (Açık Erişim)

DrugBank veritabanı, ayrıntılı ilaç verilerini kapsamlı ilaç hedefi bilgileriyle birleştiren eşsiz bir biyoinformatik ve cheminformatics kaynağıdır.

8

EBSCO Open Dissertations

EBSCO ve BiblioLabs iş birliği ile oluşturulan EBSCO Open Dissertations™, 800.000'den fazla teze erişim sağlayan yeni, ücretsiz elektronik tez veri tabanıdır. Herkes arama yapabilir ve tezler herkesin erişimine açıktır.

9

Free Medical Journals (Açık Erişim)

Ücretsiz Tıp Dergileri - Gelecek yıllarda, en önemli medikal dergiler çevrimiçi, ücretsiz ve tam metin halinde sunulacaktır. Bilimsel bilgiye sınırsız erişim - tıbbi yayıncılıkta yeni standart - tıbbi uygulama üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

10

GeroFam

GeroFam- kanıta dayalı, hakemli gerontoloji yönelimli aile hekimliği dergisi

11

HINARI : Health InterNetwork Access to Research Initiative(Açık Erişim)

DSÖ tarafından büyük yayıncılarla birlikte kurulan Hinari Programı, düşük ve orta gelirli ülkelerin dünyanın en büyük biyomedikal ve sağlık literatür koleksiyonlarından birine erişmesini sağlıyor. Toplamda 14.000 dergiye (45 farklı dilde), 56.000 e-kitaba kadar, 120'den fazla bilgi kaynağı şu anda sağlık kurumları için 115'den fazla ülkede, binlerce sağlık çalışanından ve araştırmacıdan yararlanan 115'den fazla ülkede, bölgelerde dünya sağlığını geliştirmeye katkıda bulunur.

12

HSRProj – NLM

Sağlık teknolojisi değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde, klinik, uygulama rehberleri, sağlık hizmetleri araştırmaları konusunda gelişmeleri veren bir veri tabanıdır.

13

Integrative Biology

RSC bünyesine katılan ve yeni yayınlanmaya başlayan 3 adet dergi 2010 yılı sonuna kadar tüm üyelerin erişimine açıktır.

14

MedBioWorld (Açık Erişim)

"İnternetteki en büyük tıbbi ve biyoteknoloji bilgi kaynağı ve referans portallarından biri olan MedBioWorld, aşağıdakiler aracılığıyla değerli bilgilere erişim sağlar: Dizinler, Hedefli arama motorları, Uzman veritabanları, Referans araçları (sözlükler, hesap makineleri, bloglar ve haber bültenleri.), portal, tıbbi ve biyoteknoloji dergilerine, derneklerine, veritabanlarına ve diğer tıbbi kaynaklara, yılda 28.000'den fazla yüksek kaliteli bağlantıya ve 1.2 milyon ziyaretçiye erişim sağlamaktadır.

15

MEDLINE / PubMed – NLM

National Library of Medicine tarafından hazırlanan bibliyografik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı tıp ve sağlık bilimleri, veterinerlik konusunu içerir. Index Medicus, Index to Dental Literature ve International Nursing Index’i kapsamaktadır. Bazı tam metin makalelere bağlantı verir. Ayrıca MEDLINE / PubMed’e NLM Gateway’den de erişim vardır.

16

MEDLINEPlus – NLM

Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tüketici sağlığı, hastaliklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır.

17

Medscpae (Açık Erişim)

Medscape, dünyadaki en yeni tıbbi haberleri ve uzman bakış açılarını sunan, dünya çapında doktorlar ve sağlık profesyonelleri için önde gelen çevrimiçi küresel destektir; temel bakım noktası ilaç ve hastalık bilgisi; ve ilgili mesleki eğitim ve CME.

18

MIT Theses (Açık Erişim)

MIT Library koleksiyonunda 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000’den fazla tez içermektedir.

19

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM)

NLM’nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.

20

National Cancer Institute (Açık Erişim)

Kanserle ilgili bir çok dokümana ve e-dergiye sahip olan bir platformdur.

21

OLDMEDLINE – NLM

1958 den 1965 yılları arasında tıp, klinik öncesi bilimler ve sağlık bilimleri konusunda hazırlanmış bibliyografik veri tabanıdır.

22

OpenAire (Açık Erişim)

OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur. Bu ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası arasında köprü görevi görür. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veri tabanıdır. Veri tabanı 2700 kurumsal arşiv ve Açık Erişim dergiden 524 binden fazla veri seti, 21 milyondan fazla yayın içerir.

23

PakMediNet (Açık Erişim)

PakMediNet, Pakistan Tabanlı Tıbbi Araştırma ve Pakistan Sağlık Dergilerini İnternet üzerinden tanıtmak amacıyla Mart 2001'de kuruldu. PakMediNet ayrıca referans arama ve biyoistatistik ile ilgili ÜCRETSİZ yardım sağlar. PakMediNet şu ana kadar Fonsuz Gönüllü bir çabadır. Kullanıcıların PakMediNet'in gelişimine aktif olarak katılmaları ve yardımcı olmaları teşvik edilmektedir. PakMediNet, Pakistan'ın tüm doktorlarının, Pakistan'daki tıbbi araştırmalarda aktif rol almasını da teşvik ediyor.

24

PubChem

PubChem, yayıncı Thieme Chemistry'nin teknoloji ortağı InfoChem'in desteğiyle yaptığı katkılar sayesinde, kimyasal sentez odaklı bilimsel makalelere bir milyondan fazla bağlantı ekledi. PubChem'deki Thieme Chemistry veri toplama işlemi, yaklaşık 700.000 kimyasal madde kaydını, yaklaşık 700.000 bilimsel makale tanımını ve kimyasal maddeler ile makaleler arasındaki 1,2 milyondan fazla bağlantıyı kapsar.

25

Reproduction Online

BioScientifica’nın Tıp Nobelini kazanan Profesör Robert G.Edwards’ın tüm makalelerine serbest erişim.

26

The Adam Health Encyclopedia-NLM

Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.

27

The National Academies Press (Açık Erişim)

Ulusal Akademiler Basını (NAP) Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri raporlarını yayınlamaktadır . NAP, bilim, mühendislik ve tıp alanında geniş bir yelpazede yılda 200'den fazla kitap yayınlamakta, bilim ve sağlık politikasındaki önemli konularda bağımsız, araştırılmış bilgi sağlamaktadır.

28

TOXNET (Açık Erişim)

TOXNET ® (TOXicology Data NETwork) kimyasallar ve ilaçlar, hastalıklar ve çevre, çevre sağlığı, iş güvenliği ve sağlığı, zehirlenme, risk değerlendirme ve yönetmelikler ve toksikolojiyi kapsayan bir grup veri tabanıdır. Ulusal Tıp Kütüphanesi İhtisas Bilgi Hizmetlerinde ( SBS) Toksikoloji ve Çevre Sağlığı Bilgilendirme Programı (TEHIP) tarafından yönetilmektedir 

29

Türk Psikiyatri Dizini (Açık Erişim)

Türk Psikiyatri Dizini (eski adıyla Çukurova Psikiyatri Dizini)  2000 yılından itibaren Türkçe yayınlanan Psikiyatri dergilerinin tümünün içeriğini kapsamayı amaçlayan,  Türkiye Psikiyatri Derneği  ve Türkiye Psikiyatri Derneği Türk Psikiyatri Dizini Bilimsel Çalışma Biriminin işbirliği ile sürdürülen bilimsel bir çalışmadır.

30

UK PubMed Central (UKPMC) (Açık Erişim)

Europe PMC, dünyadaki yaşam bilimleri makalelerine, kitaplarına, patentlerine ve klinik kılavuzlarına erişim sağlayan bir depodur. Avrupa PMC, Uniprot, Avrupa Nükleotid Arşivi (ENA), Protein Data Bank Europe (PDBE) ve BioStudies gibi veritabanlarında ilgili kayıtlara bağlantılar sağlar.

31

Virtual Health Library (Açık Erişim)

Portalın bilgi kaynaklarının toplanması, VHL Network tarafından üretilen LILACS, Medline ve açık eğitim kaynakları, web siteleri ve bilimsel olaylar gibi diğer bilgi kaynakları gibi bibliyografik veri tabanlarından oluşmaktadır. Bilgi kaynakları VHL Ağı tarafından onaylanan kriterlere göre seçilir. Endeks, haftalık olarak bilgi kaynaklarının toplanmasından meta verilerin toplanması yoluyla güncellenir.

32

World Health Organization (WHO) (Açık Erişim)

Sağlık profesyonelleri, araştırmacılar, politika ve karar vericiler, öğrenciler ve kamuoyu tüm WHO yayınlarını ücretsiz olarak indirebilir veya çevrimiçi olarak sipariş edebilir. Bilgi kaynakları ayrıca, biyomedikal ve halk sağlığı alanında geniş bir yelpazedeki konu alanlarını kapsayan çok çeşitli profesyonel ve teknik referans ve bilgi hizmetleri sunmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019, Salı